Grano Groupin toimitusjohtaja Kimmo Kolari GT:n hallitukseen, Sauli Vuorinen jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Graafinen Teollisuus ry:n syyskokous pidettiin ravintola Pastiksessa Helsingissä 1.12.2023. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle sekä sääntömuutos ja valittiin jäseniä GT:n hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jari Avellan (PunaMusta Oy) Mikko Ilomäki (Kirjapaino Markprint Oy), Matti Käki (Sanoma Manu Oy), Marko Silventoinen (Otavan Kirjapaino Oy), Magnus Stenström (Waasa Graphics Oy) ja Janne Tilli (Ricoh Finland Oy) valittiin jatkokaudelle. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kimmo Kolari (Grano Group Oy).  Onnea ja menestystä kaikille valituille ja lämpimästi tervetuloa Kimmo Kolari.

Syyskokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi vuotta 2024 varten. GT:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sauli Vuorinen (Lehtisepät Oy) ja varapuheenjohtajina Jari Avellan (PunaMusta Oy) ja Teemu Pärnänen (Suomenselän Laminointi Oy PREM).

Graafisen alan työturvallisuusopas on uudistunut

Työturvallisuuskeskuksen viestintäalan työalatoimikunta on tuottanut verkkoaineiston tukemaan turvallista työskentelyä graafisen alan tuotantoympäristössä.

Työturvallisuuskeskuksen viestintäalan työalatoimikunta on tuottanut verkkoaineiston tukemaan turvallista työskentelyä graafisen alan tuotantoympäristössä. Graafisen alan työturvallisuus -sivusto tarjoaa työpaikoille tietoa alan vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä. Sivustoa voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi työpaikan riskiarvioinneissa, esihenkilöiden ja työntekijöiden perehdytyksessä, työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä sekä työturvallisuusjohtamisen kehittämisessä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan yleisimmät tapaturmat alalla liittyvät erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöön ja niiden aiheuttamiin käsivammoihin sekä kaatumisiin ja taakkojen käsittelyn yhteydessä tapahtuvaan äkilliseen kuormittumiseen.

Sivusto on myös erinomainen työväline alan oman riskienarvioinnin työkalun OiRAn käyttämisessä. OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille työpaikan riskien arviointiin. Maksuton OiRA on helppokäyttöinen ja tukee yrityksen työturvallisuustyötä.

Tutustu uuteen oppaaseen

Rekisteröidy OiRAan

Painoalan yritysten omavaraisuusaste yleisesti hyvällä tasolla, mutta talouden jäähtyminen näkyy tuloksissa

Painoalan yritysten omavaraisuusaste laski hieman vuodesta 2021 vuoteen 2022. Omavaraisuusaste on kuitenkin yleisesti hyvällä tasolla, kuten se on ollut koko tarkastelujakson eli vuosien 2012–2012 ajan.

Painoalan yritysten omavaraisuusaste laski hieman vuodesta 2021 vuoteen 2022. Omavaraisuusaste on kuitenkin yleisesti hyvällä tasolla, kuten se on ollut koko tarkastelujakson eli vuosien 2012–2012 ajan. Kokonaisvelkaisuusaste on laskenut kymmenen vuoden aikana lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Kun tilinpäätösten tunnuslukuja tarkastellaan toimialatasolla, on hyvä muistaa, että toimialan sisällä voi olla paljonkin sisäistä hajontaa.

 

Painoalan yritysten taloudellinen asema on hyvä. 

 

Painoalan yritysten tulokset toipuivat koronakriisistä muun talouden mukana, mutta talouden jäähtyminen ja kustannuspaineet näkyvät jo yritysten vuoden 2022 kannattavuudessa. Vuoden 2023 tuloksiin on kohdistunut samoja paineita kuin vuonna 2022. Vuonna 2024 toimiala saanee maltillista tukea yleisestä talouskehityksestä, sillä Suomen talouden ennustetaan palaavan hitaalle kasvu-uralle ja korkotasojen laskevan. Markkinoilla on kuitenkin juuri nyt useita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi näkyvyys vuoteen 2024 on heikko. 

Graafinen Teollisuus ry:n talouskatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tarjoaa tilasto- ja taloustietoa painotoimialasta ja alan trendeistä. Ajankohtainen ja laaja tilastopaketti GT:n jäsenyritysten käyttöön löytyy GT:n jäsensivuilta.

Liiton syyskokous pe 1.12.2023 klo 11.00 Helsingissä

Kokouksessa käsitellään sääntömuutosesitys ja sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen tarjoamme joululounaan. Ilmoittaudu lounaalle viimeistään 27.11. Tervetuloa!

Tule tapaamaan liiton hallitusta ja kollegoita perjantaina 1.12.2023 klo 11.00 syyskokoukseen ja joululounaalle Ravintola Pastikseen (Pieni Roobertinkatu 2, Helsinki).

Lounasmenu
Hummeribisque ja briossia
• • •
Täytettyä viiriäistä ja madeirakastiketta
• • •
Viikunapiirakkaa ja vaniljakreemiä

Tilaisuus on maksuton.
27.11. jälkeen tulleista lounasperuutuksista laskutamme 50 €.

Ilmoittaudu

 

Paino- ja paperialan yhteisjulkilausuma digitaalisesta siirtymästä

Paino- ja paperialan yrityksiä ja työntekijöitä edustavat eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet Intergraf, Cepi, UNI Europa Graphical, FEPE ja IndustriAll Europe ovat antaneet yhteisen julkilausuman, jossa ne ilmaisevat huolensa siitä, että digitaalisia asiakirjoja ja viestintää edistetään yhä enemmän oletusarvoisena vaihtoehtona EU:n lainsäädännössä.

Digitaalinen siirtymä on yksi Euroopan komission keskeisistä painopisteistä ja siihen viitataan kaikessa Euroopan unionin lainsäädännössä. Digitaalisen siirtymän yksi valitettava seuraus on, että EU:n lainsäädännössä viitataan painotuotteiden poistamiseen kokonaan käytöstä. Yhä useammat lainsäädäntötekstit esittävät digitaalisuuden parhaana ratkaisuna, ja digitaalisuus esitetään toistuvasti täysin puhtaana teknologiana, tunnustamatta sen ympäristöjalanjälkeä. Viimeaikainen esimerkki tästä on lääkinnällisten laitteiden sähköisiä käyttöohjeita koskeva täytäntöönpanoasetus.

Eurooppalaisen paino- ja paperialan suositukset päättäjille:

  • Digitaalisen suosiminen painetun tekstin sijaan ei ole neutraalia ja voi joissakin tapauksissa olla jopa haitallista. EU:n päätöksentekijöiden tulisi pidättyä toteuttamasta oletusarvoista digitaalista tai “vain digitaalinen” -lähestymistapaa EU:n lainsäädännössä.
  • Printtiviestintää ja digitaalista viestintää tulee aina harkita samanaikaisesti.
  • EU:n lainsäädännön tulee huomioida paperituotteiden ekologinen ja kierrätettävä arvo.
  • EU:n lainsäädännössä on otettava huomioon kiertotalous, osallisuus ja valinnanvapaus.

Linkki julkilausumaan: 202309_JointStatement_Digital_is_not_neutral.pdf (intergraf.eu)

Painetuille aikakauslehdille huipputuloksia hektisessä digiajassa

Tuore Kansallinen Mediatutkimus (KMT 2023) kertoo, että joka kolmas aikakauslehti kasvoi printissä ja kahdella kolmesta lehdestä lukuaika kasvoi tai pysyi ennallaan.

Suurimmille nousijoille kymmeniätuhansia uusia lukijoita

Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan peräti 31 aikakauslehteä (eli joka kolmas tutkimuksessa mukana ollut lehti) on kasvattanut painetun lehden lukijamääräänsä edellisvuoden mittauksesta – suurimmat nousijat ovat saaneet kymmeniätuhansia uusia lukijoita. Kasvua nähtiin ruoka- ja juomalehdissä, harrastelehdissä sekä autoilun ja tekniikan lehdissä.

– Tulos on upea ajassa, jossa kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa ja inflaatio ja korkojen nousu syövät kuluttajien ostovoimaa, kommentoi Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.

Lukijamäärältään suurimmat aikakauslehdet ovat edelleen asiakaslehtiä. S-ryhmän julkaisemalla Yhteishyvällä on yli 2,1 miljoonaa lukijaa ja K-ryhmän Pirkalla yli 1,6 miljoonaa. Yleisölehdistä (mediat, joita ostetaan tilaamalla tai irtonumeromyynnistä ja jotka ovat laajasti kaikkien saatavilla) suurimpia ovat naistenlehti Eeva (309 000 lukijaa), viikoittain ilmestyvä Suomen Kuvalehti (293 000 lukijaa) sekä sarjakuvalehti Aku Ankka (288 000 lukijaa). Aku Ankan saavutus on huomion arvoinen, sillä tutkimuksessa olivat mukana vain 15 vuotta täyttäneet.

Kokonaisuudessaan painettujen aikakauslehtien lukijamäärä pieneni 1,9 prosenttia. Yhteensä painetuilla aikakauslehdillä oli 3 441 000 lukijaa.

Myös monien painettujen aikakauslehtien lukuajat kasvoivat

Suomalaiset viihtyvät aikakauslehtien parissa entistäkin kauemmin, sillä lukuaika kasvoi tai pysyi ennallaan kahdella kolmesta lehdestä. Lukuaika kasvoi kaikissa lehtiryhmissä. Tiede Luonto -lehden parissa viihdytään jopa kymmenen minuuttia kauemmin kuin ennen.

Tiede Luonnon päätoimittaja Jukka Ruukki kertoo, että lukuajan nousun takana on korona-ajan siivittämä kiinnostus luontoaiheisiin, joka jatkuu edelleen. Juttuja tehdään painettu lehti edellä:

– Haluamme olla premium-tuote nimenomaan printissä. Olemme panostaneet juttujen elämyksellisyyteen ja haluamme, että lehden sisällöt kutkuttavat kaikkia aisteja. Lehdessä haistetaan, maistetaan, nähdään ja koetaan asioita moniaistisesti, ja luonto tuodaan lukijalle kotisohvalle.

Keskimäärin painetun aikakauslehden yhden numeron parissa vietetään 53 minuuttia. Hartaimmin luetut aikakauslehdet ovat yleisölehtiä, joiden lukuaika piteni keskimäärin jopa 13 minuuttia. Pisimpään lukijat viihtyivät Suomen Kuvalehden, Imagen ja Eevan parissa. Suomen Kuvalehden keskimääräisen numeron lukuaika on peräti puolitoista tuntia.

Lähde: Aikakausmedia