Graafinen Teollisuus ry on graafisen alan yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö

Liitto on kirjapainojen ja muiden graafisen alan tuotannollisten yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto pyrkii parantamaan jäsenyritystensä kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.

Kotimaisella painotuotannolla suurimmat työllisyysvaikutukset Suomessa

Toimialan tuotteiden loppukäytön miljoonan euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutus koko talouden työllisten määrään oli 12,3 työllistä. Suomeksi sanottuna,…

Lue lisää

Kotimainen painotuotanto lähes päästötöntä vuonna 2020

Tilastokeskuksen tuoreimmasta ilmapäästötilinpidosta selviää, että painotoimialan pitkään jatkunut trendi kohti hiilineutraaliutta jatkui muuta teollisuutta selvästi rivakammin. Toimialaluokan…

Lue lisää

MediaTyö2030

Media-alalle kaivataan osaamista erityisesti digitaitoihin, monikanavaisuuteen ja kaupallistamiseen, selviää joulukuussa päättyneen MediaTyö2030-hankkeen tuloksista. Hankkeessa selvitettiin media-alan osaamistarpeita kyselyiden, työpajan ja haastattelujen kautta sekä luotiin pohjaa media-alan yhteiselle oppimisalustalle.

Lue lisää

Tilaa jäsenkirje

Graafinen Teollisuus ry:n jäsenkirje on tarkoitettu liiton jäsenyritysten toimitusjohtajille ja esimiestehtävissä työskenteleville. Jäsenkirje sisältää ajankohtaista tietoa tapahtumista, alan kehityksestä sekä työsuhteista, ja se ilmestyy noin kerran kuussa. Lisäksi julkaisemme muutaman kerran vuodessa alan tilanteesta kertovan talouskirjeen.

Tilaa jäsenkirje

Paperilla on monta elämää

Suomessa kaikesta kotikeräyspaperista otetaan talteen noin 90 %. Paperin kierrättäminen on malliesimerkki kiertotaloudesta. Pidä kuitu liikkeessä! Se on ympäristöteko, jonka jokainen voi tehdä päivittäin.

Lue lisää

Näe metsä puilta. Se kasvaa!

Euroopan maapinta-alasta yli 42 % on metsää. Eurooppa on maailman metsäisin maanosa ja metsäala kasvaa Euroopassa joka päivä 1500 jalkapallokentän verran.

Lue lisää

Puhtaan paperin puolesta

Digille on aikansa ja paperille paikkansa, nyt ja tulevaisuudessa. Suomalainen painoala tuntee vastuunsa ja on puhtaamman maailman puolestapuhuja. Olemme ottaneet tavoitteeksemme alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen ja epäsuorien päästöjen vähentämisen yritysten lisätoimilla ainakin 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Jäsenlehtemme Print&Media

Uusimmassa lehdessä

Vuoden 2022 päätösnumeron teemana on Vuoden parhaat printit. Lehdessä mukana vaikuttavimpia kotimaisia painotöitä vuodelta 2022. Mukana yhdeksän mielenkiintoista casea.

Tutustu ja tilaa