Graafinen Teollisuus ry on graafisen alan yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö

Liitto on kirjapainojen ja muiden graafisen alan tuotannollisten yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto pyrkii parantamaan jäsenyritystensä kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.

Kotimainen painotuotanto lähes päästötöntä vuonna 2020

Tilastokeskuksen tuoreimmasta ilmapäästötilinpidosta selviää, että painotoimialan pitkään jatkunut trendi kohti hiilineutraaliutta jatkui muuta teollisuutta selvästi rivakammin. Toimialaluokan…

Lue lisää

Kotimaisella painotuotannolla suurimmat työllisyysvaikutukset Suomessa

Toimialan tuotteiden loppukäytön miljoonan euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutus koko talouden työllisten määrään oli 12,3 työllistä. Suomeksi sanottuna,…

Lue lisää

Elias Erämaja uusiin haasteisiin

Graafinen Teollisuus ry:n liittojohtajana vuoden 2018 alusta toiminut Elias Erämaja siirtyy 24.2.2023 Suomen Ekonomit ry:n pääekonomistiksi. Erämaja hoiti liittojohtajan tehtävää osa-aikaisesti Medialiiton ekonomistin tehtävän ohessa. Toistaiseksi vt. liittojohtajana toimii järjestöpäällikkö Annukka Ahopalo. Kiitos, Elias, ja kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin!

Tilaa jäsenkirje

Graafinen Teollisuus ry:n jäsenkirje on tarkoitettu liiton jäsenyritysten toimitusjohtajille ja esimiestehtävissä työskenteleville. Jäsenkirje sisältää ajankohtaista tietoa tapahtumista, alan kehityksestä sekä työsuhteista, ja se ilmestyy noin kerran kuussa. Lisäksi julkaisemme muutaman kerran vuodessa alan tilanteesta kertovan talouskirjeen.

Tilaa jäsenkirje

Paperilla on monta elämää

Suomessa kaikesta kotikeräyspaperista otetaan talteen noin 90 %. Paperin kierrättäminen on malliesimerkki kiertotaloudesta. Pidä kuitu liikkeessä! Se on ympäristöteko, jonka jokainen voi tehdä päivittäin.

Lue lisää

Näe metsä puilta. Se kasvaa!

Euroopan maapinta-alasta yli 42 % on metsää. Eurooppa on maailman metsäisin maanosa ja metsäala kasvaa Euroopassa joka päivä 1500 jalkapallokentän verran.

Lue lisää

Puhtaan paperin puolesta

Digille on aikansa ja paperille paikkansa, nyt ja tulevaisuudessa. Suomalainen painoala tuntee vastuunsa ja on puhtaamman maailman puolestapuhuja. Olemme ottaneet tavoitteeksemme alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen ja epäsuorien päästöjen vähentämisen yritysten lisätoimilla ainakin 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Jäsenlehtemme Print&Media

Uusimmassa lehdessä

Vuoden 2023 debyyttinumero. Lehdestä löytyy kattavan Painobarometri-tutkimuksen tulokset, ja lisäksi on asiaa mm. tapahtuma- ja elintarviketeollisuuden markkinanäkymistä, myyntiautomaatiosta ja brändäämisestä.

Tutustu ja tilaa