Graafisen tuotannon ympäristö­sertifikaatti

Graafisen tuotannon ympäristökriteeristö on graafisen alan toimijoille tarkoitettu työkalu organisaation laajuiseen ympäristöasioiden hallintaan ja parantamiseen sekä ympäristösertifiointiin.

Tavoitteena on ollut luoda työmäärältään kevyt ja hinnaltaan edullinen ympäristösertifikaatti, jonka myös pienet graafisen alan yritykset voivat suorittaa.

Kriteerit pohjautuvat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin, ja Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti onkin helposti laajennettavissa ISO 14001 -sertifikaatiksi. Kriteerit on uudistettu alkusyksystä 2018.

Miksi ympäristöjärjestelmää tarvitaan?

Ympäristöjärjestelmästä on monenlaista hyötyä. Se antaa ulkoista uskottavuutta sekä vahvistaa yrityksen mainetta ja imagoa vastuullisena toimijana. Monesti ympäristöjärjestelmää edellytetään myös tarjouspyynnöissä tai yhteistyökumppanuuskyselyissä.

Ympäristöjärjestelmä on laatujärjestelmän ohella toiminnan kehittämisen työkalu. Organisaation laajuinen ympäristökäsikirja on avain yrityksen ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja systemaattiseen vähentämiseen.

Miten sertifikaatin saa?

Yritykseen rakennetaan GT-ympäristökriteereillä ympäristöjärjestelmä, joka koulutetaan henkilöstölle. Sen jälkeen yritykselle myönnetään sertifikaatti (todistus). Kehitysasiantuntija tekee ylläpitotarkastuksen yrityksessä joka toinen vuosi. Välivuosina sertifioitu yritys tekee itsearvioinnin ja itsearviointiraportin tarkastaa kehitysasiantuntija.

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatin myöntää Graafinen Teollisuus ry.

Kehitysasiantuntijana toimii ja lisätietoja antaa:

Paavo Markkanen
Akilles Oy, Jyväskylä
puh. 0500 737 989
paavo.markkanen(ät)akilles.com

Mitä sertifiointi maksaa?

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on Graafinen Teollisuus ry:n jäsenetu, mutta sitä myönnetään myös muille kuin GT:n jäsenyrityksille. Sertifiointi maksaa:

  • jäsenille: 500 €/vuosi + alv
  • ei-jäsenille: 1000 €/vuosi + alv

Lisäksi kehitysasiantuntija laskuttaa arviointikäyntien matkakulut.

Ketkä sertifikaatin ovat suorittaneet?

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on kehitetty vuonna 2014. Voimassaoleva Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on seuraavilla yrityksillä:

  • Botnia Print Oy Ab, Kokkola ja Kajaani, voimassa 20.4.2027 saakka
  • Kiriprintti Oy, Helsinki, voimassa 15.2.2027 saakka
  • Kirjapaino Öhrling Oy, Tampere, voimassa 8.2.2027 saakka