Toiminta ja tehtävät

Graafinen Teollisuus ry:n toiminta on monipuolista, ja sitä kehitetään jatkuvasti jäsenyritysten tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten mukaan. Liitto on palveluorganisaatio, joka toimii jäsentensä hyväksi heidän toimissaan yrittäjinä ja työnantajina. Liiton toiminnan periaatteita ovat avoimuus, joustavuus ja kustannustehokkuus.

Graafinen Teollisuus ry

  • valvoo jäsenyritystensä yhteisiä etuja
  • kehittää jäsenyritysten toimintaedellytyksiä
  • tuottaa analysoitua tietoa jäsenyritysten toiminnan tueksi
  • toimii osaamisen kehittämisen puolesta
  • osallistuu alan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
  • toimii asiantuntevan henkilöstön pitämiseksi alalla
  • osallistuu alan työehtojen kehittämiseen yhteistyössä Medialiiton kanssa
  • tukee alan yritysten verkottumista
  • pyrkii ylläpitämään alan ja sen tuotteiden arvostusta kuluttajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa
  • jakaa tietoa alan ja sen tuotteiden ympäristövaikutuksista.