EU-asiat

Graafinen Teollisuus ry osallistuu EU-vaikuttamistyöhön eurooppalaisen kattojärjestönsä Intergrafin kautta.

Suurin osa kansallisesta lainsäädännöstä pohjautuu nykyisin Euroopan unionin lainsäädäntöön. Siksi on tärkeää, että painoala näkyy ja kuuluu myös EU-tason päätöksenteossa. Graafinen Teollisuus ry tekee vaikuttamistyötä osana Intergrafia, joka on Euroopan kansallisten painotoimialajärjestöjen yhteenliittymä.

Intergrafiin kuuluu 21 kansallista jäsenjärjestöä 20 eri maasta. Liittoon kuuluu lisäksi yhteistyöjäseniä ympäri Eurooppaa. Intergraf on painoalan yhteinen äänitorvi Euroopassa ja sen tavoitteena on turvata kilpailukykyinen toimintaympäristö eurooppalaisille painoalan yrityksille.

Intergrafin toimintaan ja ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin pääset tutustumaan Intergrafin nettisivuilla.