ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuri

ClimateCalc on painotalon ja yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettu verkkopohjainen työkalu. Laskurin takana on ClimateCalc-konsortio, jonka taustalla on joukko eurooppalaisia graafisen alan toimialajärjestöjä. Graafinen Teollisuus ry on mukana konsortiossa. Syyskuussa 2023 julkaistiin uudistunut ja entistä monipuolisempi ClimateCalc 2.0, ja vuoden 2023 aikana on tarkoitus julkaista suomenkielinen laskuri.

ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuri auttaa yritystä löytämään toiminnastaan kehityskohteita sekä seuraamaan, miten asetetut tavoitteet saavutetaan. Laskurilla voidaan myös simuloida erilaisten materiaali- ja tuoteratkaisujen vaikutuksia painotuotteen hiilijalanjälkeen ja näin tarjota painon asiakkaalle hyödyllistä tietoa esimerkiksi paperivalintojen vaikutuksista painotuotteen hiilidioksidipäästöihin.

Painotuotteen hiilijalanjäljen laskemisessa tarvitaan tietoja painotalosta, sen tuotannosta sekä käytetyistä raaka-aineista. Painotyökohtainen hiilijalanjälki voidaan laskea vasta sen jälkeen, kun painotalon hiilijalanjälki on laskettu ja laskenta auditoitu.

Yritykset, jotka ottavat ClimateCalc-laskurin käyttöönsä, voivat painaa painotöihinsä ClimateCalc-merkin, joka sisältää painotalolle myönnetyn sertifikaatin numeron. Merkin avulla asiakas voi varmistaa, että painotalolla on voimassaoleva sertifikaatti.

Faktaa ClimateCalcista

ClimateCalc-laskuri perustuu eurooppalaisen toimialajärjestö Intergrafin kehittämään graafisen alan hiilijalanjäljen laskentastandardiin. Tämä Intergrafin standardi on ainoa kirjapainotoiminnan hiilijalanjälkeen keskittyvä standardi maailmassa. Kaikki sen pohjalta tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi ClimateCalc -laskentaväline noudattaa ISO 14064-1 -standardia, ISO 16759 -standardia ja kansainvälistä Green House Gas Protocol -päästölaskentamallia (GHG Protocol).

ClimateCalc yhdistää oikeiksi todennettuja yrityksen tietoja ja oikeiksi todennettuja yleisiä oletustietoja. Oletustiedot on valittu huolellisesti. Esimerkiksi raaka-aineiden päästökertoimet perustuvat elinkaariarviointeihin ja useisiin painoalalla tehtyihin tutkimuksiin. Energian ja polttoaineiden kulutukseen liittyvät päästökertoimet vastaavat sen maan lukuja, jossa yritys sijaitsee.

Tutustu laskurin demoversioon ClimateCalcin verkkosivuilla

Siirry demoversioon tästä. Laskurin sisältämät tiedot perustuvat kuvitteellisen yrityksen tilanteeseen, eikä niitä voi muuttaa. Saat ClimateCalc-työkalun käyttöösi ottamalla yhteyttä liiton toimistoon.

Lisätietoja laskurista antaa Annukka Ahopalo puh. 040 503 1161.

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen kokonaismäärää. Hiilijalanjälki voidaan laskea tuotteille, prosesseille, yrityksille tai ihmisille. Vaikutusten yksikkönä käytetään yleensä kilogrammaa hiilidioksidiekvivalentteja (kg CO2-ekv).