Jäsenyyden hyödyt

Graafinen Teollisuus edustaa jäseniään, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja jäsenyrityksiään koskevissa asioissa. Liitto on yhteistyössä Medialiiton kanssa vahva vaikuttaja ja osa suomalaista yhteiskunnallista päätöksentekojärjestelmää. GT pitää yhteyttä viranomaisiin ja elinkeinoelämän järjestöihin jäsentensä edunvalvonta-asioissa. Se vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon asioiden ratkaisemiseksi jäsenistölleen edullisella ja kestävällä tavalla.

Jäsenyys tuo vaikutusvaltaa ja verkostoja – kotimaassa ja kansainvälisesti

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Medialiitto-yhteisön lisäksi liiton läheisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa Media-alan tutkimussäätiö sekä alan oppilaitokset.

Alan kansainvälinen järjestö, Intergraf, on vaikutusvaltainen kumppani erityisesti EU-tasolla.

Ajankohtainen tieto välittyy nopeasti

Liiton palveluihin kuuluvat ajankohtaisista asioista tiedottaminen, neuvonta ja julkaisut. Alan tilastot ja ennusteet ovat jäsenten käytettävissä.

Liitto välittää tietoa jäsenistölleen verkkosivujen jäsensivuilla sekä Banderolli- ja Talouskatsaus-jäsenkirjeissä. Kerran kuussa kokoonnumme virtuaalisille aamukahveille tunnin mittaiseen Spotti-webinaariin, jossa kuulemme asiantuntevia alustuksia ajankohtaisista aiheista.

Monipuolisen ja asiantuntevan Print&Media-lehden jokainen jäsenyritys saa jäsenetuna.

Vuosittain julkaisemme ja postitamme kaikille jäsenille suositun Työnantajan palkanmaksuoppaan, joka sisältää pähkinänkuoressa ohjeet palkankorotuksiin, lakisääteisiin maksuihin ja muihin palkanmaksun keskeisiin asioihin.

Välineitä yrityksen kehittämiseen

Liitosta saat neuvontaa työsuhdeasioihin sekä vastuullisuuskysymyksiin. Liiton järjestämät koulutukset ja opinto- ja messumatkat tarjoavat oman osaamisen päivittämisen lisäksi mahdollisuuden pohtia alan asioita yhdessä kollegoiden kanssa.

Liiton jäsenetuihin kuuluvat edulliset yrityksen toiminnan kehittämisen työkalut Graafisen tuotannon laatusertifikaatti ja Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti. Lisäksi koko yrityksen ja yksittäisen painotyön hiilijalanjäljen laskemiseen tarjoamme ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuria edullisin jäsenhinnoin.

Jäsenetuihin kuuluvat myös toimitusehtosuosituksen maksuton käyttö sekä yleiset osoitetulostuksen tietojenkäsittelyehdot. Nämä voit ladata käyttöösi jäsensivuilta.

Joustavia mahdollisuuksia yritysten väliselle yhteistyölle

Liiton keskeisiä tehtäviä on edistää alan yritysten yhteistyötä. Jäsenyritykset toimivat alan tulevaisuuden puolesta liiton hallituksessa ja Medialiitto-yhteisön työryhmissä. Yritysten väliselle yhteistyölle liitto tarjoaa useita foorumeita.

Liiton jäsenet tunnet liiton omista merkeistä

Liiton jäsenyritysten käytössä on jäsenmerkin lisäksi Me työllistämme Suomea -merkit. Nämä merkit voit ladata jäsensivuilta.

Jäsenyys liitossa kannattaa

Liiton jäsenyys on osoitus vastuullisesta toiminnasta ja halusta osallistua koko alaa hyödyntävän työn kustannuksiin oikeudenmukaisin maksuperustein. Jäsenenä pääset mm.

  • osallistumaan painoalan kehittämiseen
  • tapaamaan kollegoita yhteisissä tapahtumissa
  • hyödyntämään laatu-, ympäristö- ja hiilijalanjälkisertifikaattien edulliset jäsenhinnat.