Vastuullisuus

Graafinen Teollisuus ry tavoittelee painotoimialan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali painoala vuonna 2030

Graafinen Teollisuus on toteuttanut Medialiittoyhteisön kanssa tiekartan toimialan hiilipäästöjen nollaamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Epäsuorien päästöjen osalta tavoite on vähintään 30 % päästövähenemä vastaavana aikana. Tämä vähennystavoite on määritetty suhteessa perusuraan, joka perustuu Suomen kansalliseen tavoitteeseen. Tiekarttaan pääset tutustumaan viereisen palstan linkistä.

Painotuote on kiertotalouden edelläkävijä

Vastuullinen painotuote painetaan vastuullisesti tuotetulle paperille, jonka kuidut kiertävät taloudessa yhä uudelleen. Painoalaa voi hyvällä omalla tunnolla kutsua kiertotalouden edelläkävijäksi, sillä juuri paperia me kaikki olemme tottuneet kierrättämään jo pitkään. Suomalaiset ovat siinä maailman parhaita ja Euroopassakin paperin talteenottoaste on yli 72 %. Paperin valmistaminen on oikeasti kestävää teollisuutta. Painotuotteen ympäristövastuuseen voit tutustua Paperille puhtaat paperit -esitteestä, johon on koottu kattava paketti faktatietoa painetun paperin ympäristöjalanjäljestä. Lataa esite käyttöösi viereiseltä palstalta.