Viestimme päättäjille

Graafisen Teollisuuden viestit seuraavalle hallituskaudelle 2023–2027

Vapaakappalelainsäädäntö päivitettävä 2020-luvulle

Graafinen Teollisuus esittää, että pienempien painosmäärien sekä pienpainatteiden osalta vapaakappaleiden toimitusvelvollisuudesta luovuttaisiin kokonaan ja Kansalliskirjastolle toimitettaisiin näiden tuotteiden osalta vain tuotteen sähköinen versio tai vedos. Samalla parantuisi myös tiedonhaku vain painetussa muodossa tuotettujen materiaalien sisällöistä. Myös suurempien painosmäärien kohdalla vaatimusta kuudesta fyysisestä kappaleesta tulee tarkastella kriittisesti. Nykymalli on lisäksi ongelmallinen kilpailuneutraliteetin kannalta, sillä laki velvoittaa kotimaisia painotaloja toimittamaan vapaakappaleet omalla kustannuksellaan, mutta ulkomailla painettuja tuotteita vaatimus ei koske. Ulkomailla painettujen tuotteiden osalta vapaakappaleiden luovutusvelvollisuus on kustantajalla tai maahantuojalla.

Lehtien ja kirjojen arvonlisäverotus nollaan

EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) päätöksellä Suomen on nyt mahdollista alentaa lehtien ja kirjojen arvonlisäverotus nollaverokantaan. Graafinen Teollisuus kannattaa lukemisen verotuksen keventämistä demokratiaa ja sivistystä tukevana toimenpiteenä. Suomi tarvitsee elinvoimaisen ja moniäänisen mediakentän myös tulevaisuudessa. Yleishyödyllisten yhteisöjen harvemmin kuin neljä kertaa vuodessa ilmestyvät julkaisut tulee niin ikään saattaa nolla-arvonlisäveron piiriin. Näin voimme tukea kansalaisyhteiskunnan tiedonvälityksen toimintaedellytyksiä nykyistä paremmin myös yhdistyskentällä.

Sääntelyn tulee pohjautua faktatietoon

Graafinen Teollisuus pitää tärkeänä, että etenkin ympäristöasioihin liittyvässä sääntelyssä päätöksenteko pohjautuu mielikuvien sijaan todennettuun tietoon, jotta mahdollisilta ylilyönneiltä vältytään. Keski-Euroopan maissa huolena on esimerkiksi osoitteettoman suoramainosjakelun regulaatiokehitys. Suomen tulee vaikuttaa EU-tasolla aktiivisesti sellaisiin regulaatiohankkeisiin, joissa sääntelyn tarpeelle ei ole ympäristöön liittyvää faktapohjaista perustetta.