Paino- ja paperialan yhteisjulkilausuma digitaalisesta siirtymästä

Paino- ja paperialan yrityksiä ja työntekijöitä edustavat eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet Intergraf, Cepi, UNI Europa Graphical, FEPE ja IndustriAll Europe ovat antaneet yhteisen julkilausuman, jossa ne ilmaisevat huolensa siitä, että digitaalisia asiakirjoja ja viestintää edistetään yhä enemmän oletusarvoisena vaihtoehtona EU:n lainsäädännössä.

Digitaalinen siirtymä on yksi Euroopan komission keskeisistä painopisteistä ja siihen viitataan kaikessa Euroopan unionin lainsäädännössä. Digitaalisen siirtymän yksi valitettava seuraus on, että EU:n lainsäädännössä viitataan painotuotteiden poistamiseen kokonaan käytöstä. Yhä useammat lainsäädäntötekstit esittävät digitaalisuuden parhaana ratkaisuna, ja digitaalisuus esitetään toistuvasti täysin puhtaana teknologiana, tunnustamatta sen ympäristöjalanjälkeä. Viimeaikainen esimerkki tästä on lääkinnällisten laitteiden sähköisiä käyttöohjeita koskeva täytäntöönpanoasetus.

Eurooppalaisen paino- ja paperialan suositukset päättäjille:

  • Digitaalisen suosiminen painetun tekstin sijaan ei ole neutraalia ja voi joissakin tapauksissa olla jopa haitallista. EU:n päätöksentekijöiden tulisi pidättyä toteuttamasta oletusarvoista digitaalista tai “vain digitaalinen” -lähestymistapaa EU:n lainsäädännössä.
  • Printtiviestintää ja digitaalista viestintää tulee aina harkita samanaikaisesti.
  • EU:n lainsäädännön tulee huomioida paperituotteiden ekologinen ja kierrätettävä arvo.
  • EU:n lainsäädännössä on otettava huomioon kiertotalous, osallisuus ja valinnanvapaus.

Linkki julkilausumaan: 202309_JointStatement_Digital_is_not_neutral.pdf (intergraf.eu)