Painoalan toimintaympäristö ja asiakasymmärrys -selvitys

Graafinen Teollisuus ry tilasi Aula Researchilta haastattelututkimuksena toteutetun toimintaympäristöanalyysin oman strategiatyönsä tueksi. Tutkimus suoritettiin tammikuussa 2024. Tavoitteena oli kartoittaa graafisen teollisuuden toimialan asiakkaiden näkemyksiä painotuotteista, niiden roolista ja tulevaisuudesta.

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena. Haastateltavina oli 19 viestinnästä, brändistä ja markkinoinnista vastaavaa johtaja- tai päällikkötason henkilöä eri asiakassegmenteissä.

Kaikissa haastatelluissa organisaatioissa painotuotteilla on edelleen tärkeä rooli. Painotuotteita käytetään mm. viestintään, brändin rakentamiseen sekä myyntiin ja jäsenhankintaan. Moni kuitenkin uskoo painotuotteiden käytön vähentyvän tulevaisuudessa.

Tutkimuksen päähavaintoja oli, että painotuotteita, niiden hyötyjä ja haittoja, valintakriteerejä ja mahdollisia käytön esteitä arvioidaan paljon mielikuvien pohjalta. Painotuotteiden ja digitaalisten kanavien kustannuksia, ympäristövaikutuksia tai vaikuttavuutta oli analysoitu vain harvoin.

Haastatellut kokivat painotuotteen vahvuudeksi sen, että printin avulla voi erottua digihälinästä. Painotuotteella saa vangittua yleisön huomion edes hetkeksi pidempään. Painotuotteet ja digitaaliset kanavat nähdään helposti vastakkaisina ja toisensa pois sulkevina tapoina viestiä. Moni toivoo, että kanavia voisi pitää toisiaan täydentävinä ja että niitä voisi käyttää sulavasti rinnakkain.

Lataa koko selvitys käyttöösi jäsensivuilta!
Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia jäsensivuille, saat ne rekisteröitymällä palveluun.