Toimialan luottamus on kääntynyt nousuun – lukemat kuitenkin yhä matalalla

Painotoiminnan liikevaihto elpyi koronan jälkeen hyvin, mutta Suomen talouden vajotessa taantumaan vuoden 2023 loppupuoliskolla myös painotoiminnan aktiviteetti väheni.

Toimialan luottamus saavutti vuoden 2023 pohjalukemat syksyllä. Nyt luottamus on kääntynyt jo nousuun, mutta yhä ollaan matalissa lukemissa. Suhdanteen pohja on todennäköisimmin saavutettu ja ennusteiden mukaan talouskasvua on odotettavissa vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

Painokustannusten kasvu on hidastunut.

Mediamainonta 1,34 miljardia euroa – painetun mainonnan osuus 17 %

Mediamainonnan määrä vuonna 2023 oli yhteensä 1 336 miljoonaa euroa. Painetun mainonnan osuus kokonaisuudesta oli 16,9 % eli noin 225 miljoonaa euroa. Mediamainonnasta yli puolet eli 708 miljoonaa euroa meni verkkomedioihin.

Painettu mediamainonta on vähentynyt. Vuonna 2023 painettu mainonta väheni edellisvuodesta sanomalehdissä 12,9 %, kaupunki- ja noutolehdissä 6,0 % ja aikakauslehdissä 14,0 %. Jos tarkastellaan painetun mediamainonnan kehitystä vuodesta 2017 lähtien, sen määrä on pudonnut 434 miljoonasta 225 miljoonaan.

Painotuotteiden vienti kasvoi lähes 3 % – tuonti väheni 11 %

Painotuotteiden vienti nousi 92,9 miljoonaan euroon, kasvaen 2,7 %. Vuosi 2021 oli viennin arvolla mitaten pohjakosketus, tästä on vuoteen 2023 noustu 34 miljoonaa euroa. Pidemmän aikavälin tarkastelussa ollaan kuitenkin kaukana koronaa edeltäneistä vuosista.

Suurin vientimaa oli Ruotsi, jonne kohdistui viidennes toimialan viennistä. 67 % toimialan viennistä kohdistui Eurooppaan.

Graafinen Teollisuus ry:n talouskatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tarjoaa tilasto- ja taloustietoa painotoimialasta ja alan trendeistä. Ajankohtainen ja laaja tilastopaketti GT:n jäsenyritysten käyttöön löytyy GT:n jäsensivuilta. Jos sinulle ei vielä ole tunnuksia jäsensivuille, rekisteröidy käyttäjäksi.