Tuottajavastuu laajeni vuoden 2024 alussa – tarkista, kuuluuko yrityksesi sen piiriin 

Jätelainsäädäntö uudistui, ja tänä vuonna jätehuollon tuottajavastuun piiriin tuli kymmeniätuhansia uusia yrityksiä. Tuottajavastuun hoitaminen on lakisääteinen velvollisuus. Sen noudattamatta jättämisestä voi seurata tuntuva maksu. Tuottajavastuu koskee mm. paperin ja paperituotteiden maahantuojia sekä paperin valmistajia.

Tuottajavastuussa olevat yritykset vastaavat tuotteidensa jätehuollosta, kun ne poistuvat käytöstä. Sen ansiosta kuluttajat voivat kierrättää maksutta. Järjestelmän tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä ja edistää kiertotaloutta.

Tuottajavastuu on helppo hoitaa liittymällä paperin tuottajavastuuyhteisöön. Tuottajayhteisö hoitaa puolestasi keräyksen, kierrätyksen sekä raportoinnin viranomaiselle. Helpoiten tuottajavastuu hoidetaan liittymällä jäseneksi jompaan kumpaan tuottajayhteisöön:

Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy
Suomen Keräystuote Oy

Lue lisää tuottajavastuusta.