Painoalan yritysten omavaraisuusaste yleisesti hyvällä tasolla, mutta talouden jäähtyminen näkyy tuloksissa

Painoalan yritysten omavaraisuusaste laski hieman vuodesta 2021 vuoteen 2022. Omavaraisuusaste on kuitenkin yleisesti hyvällä tasolla, kuten se on ollut koko tarkastelujakson eli vuosien 2012–2012 ajan.

Painoalan yritysten omavaraisuusaste laski hieman vuodesta 2021 vuoteen 2022. Omavaraisuusaste on kuitenkin yleisesti hyvällä tasolla, kuten se on ollut koko tarkastelujakson eli vuosien 2012–2012 ajan. Kokonaisvelkaisuusaste on laskenut kymmenen vuoden aikana lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Kun tilinpäätösten tunnuslukuja tarkastellaan toimialatasolla, on hyvä muistaa, että toimialan sisällä voi olla paljonkin sisäistä hajontaa.

 

Painoalan yritysten taloudellinen asema on hyvä. 

 

Painoalan yritysten tulokset toipuivat koronakriisistä muun talouden mukana, mutta talouden jäähtyminen ja kustannuspaineet näkyvät jo yritysten vuoden 2022 kannattavuudessa. Vuoden 2023 tuloksiin on kohdistunut samoja paineita kuin vuonna 2022. Vuonna 2024 toimiala saanee maltillista tukea yleisestä talouskehityksestä, sillä Suomen talouden ennustetaan palaavan hitaalle kasvu-uralle ja korkotasojen laskevan. Markkinoilla on kuitenkin juuri nyt useita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi näkyvyys vuoteen 2024 on heikko. 

Graafinen Teollisuus ry:n talouskatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tarjoaa tilasto- ja taloustietoa painotoimialasta ja alan trendeistä. Ajankohtainen ja laaja tilastopaketti GT:n jäsenyritysten käyttöön löytyy GT:n jäsensivuilta.