Graafisen alan työturvallisuusopas on uudistunut

Työturvallisuuskeskuksen viestintäalan työalatoimikunta on tuottanut verkkoaineiston tukemaan turvallista työskentelyä graafisen alan tuotantoympäristössä.

Työturvallisuuskeskuksen viestintäalan työalatoimikunta on tuottanut verkkoaineiston tukemaan turvallista työskentelyä graafisen alan tuotantoympäristössä. Graafisen alan työturvallisuus -sivusto tarjoaa työpaikoille tietoa alan vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä. Sivustoa voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi työpaikan riskiarvioinneissa, esihenkilöiden ja työntekijöiden perehdytyksessä, työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä sekä työturvallisuusjohtamisen kehittämisessä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan yleisimmät tapaturmat alalla liittyvät erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöön ja niiden aiheuttamiin käsivammoihin sekä kaatumisiin ja taakkojen käsittelyn yhteydessä tapahtuvaan äkilliseen kuormittumiseen.

Sivusto on myös erinomainen työväline alan oman riskienarvioinnin työkalun OiRAn käyttämisessä. OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille työpaikan riskien arviointiin. Maksuton OiRA on helppokäyttöinen ja tukee yrityksen työturvallisuustyötä.

Tutustu uuteen oppaaseen

Rekisteröidy OiRAan