Uutiset

Kotimaisella painotuotannolla suurimmat työllisyysvaikutukset Suomessa

Toimialan tuotteiden loppukäytön miljoonan euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutus koko talouden työllisten määrään oli 12,3 työllistä. Suomeksi sanottuna,…

Lue lisää

Mediapäivään jouluhinnalla!

Mediapäivä järjestetään 25.1.2023 hybridinä Bio Rexissä Helsingissä sekä etäyhteyden välityksellä. Päivän teemana on vauhtia teknologisista innovaatioista. Mediapäivässä ovat monipuolisesti…

Lue lisää

Kotimainen painotuotanto lähes päästötöntä vuonna 2020

Tilastokeskuksen tuoreimmasta ilmapäästötilinpidosta selviää, että painotoimialan pitkään jatkunut trendi kohti hiilineutraaliutta jatkui muuta teollisuutta selvästi rivakammin. Toimialaluokan…

Lue lisää

Graafisen alan toimitusehtosuositusta on päivitetty

Vuonna 2022 tuli ajankohtaiseksi varata painotalolle mahdollisuus purkaa painotyöstä annettu tarjous aineiston saamisen jälkeen, mikäli painotuotteen sisältö…

Lue lisää

Videoita painoalasta vapaaseen käyttöön

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on käynnissä printtimedian hanke, jonka myötä graafista tekniikkaa voi jälleen opiskella sivuaineena. Motivoituneiden opiskelijoiden löytämiseksi…

Lue lisää

Painotoimiala tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Gaia Consultingin liitoille laatiman tiekartan mukaisilla toimilla media- ja painoalan kokonaispäästöt puolittuisivat vuoden 2019 tasoon verrattuna (–48…

Lue lisää