Uutiset

Videoita painoalasta vapaaseen käyttöön

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on käynnissä printtimedian hanke, jonka myötä graafista tekniikkaa voi jälleen opiskella sivuaineena. Motivoituneiden opiskelijoiden löytämiseksi…

Lue lisää

Painotoimiala tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Gaia Consultingin liitoille laatiman tiekartan mukaisilla toimilla media- ja painoalan kokonaispäästöt puolittuisivat vuoden 2019 tasoon verrattuna (–48…

Lue lisää

Työllistämme Suomea -merkit liiton jäsenten käyttöön

Työllistämme Suomea -merkit ovat paitsi mahdollisuus tuoda painotuotteen kotimaisuutta näkyväksi, myös kiittää kotimaisia painotuotteita tilaavia asiakkaita osallistumisesta…

Lue lisää