Painotoimiala tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Graafinen Teollisuus on yhdessä Medialiiton ja sen muiden jäsenjärjestöjen (Aikakausmedia, RadioMedia, Suomen Kustannusyhdistys ja Uutismedian liitto) kanssa asettanut tavoitteeksi alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitellaan epäsuorien päästöjen vähentämistä yritysten lisätoimilla ainakin 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä vähennystavoite on määritetty suhteessa perusuraan, joka perustuu Suomen kansalliseen tavoitteeseen.

Gaia Consultingin liitoille laatiman tiekartan mukaisilla toimilla media- ja painoalan kokonaispäästöt puolittuisivat vuoden 2019 tasoon verrattuna (–48 %) vuoteen 2030 mennessä.

Yritysten suorassa vaikutusvallassa olevia hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää parantamalla oman toiminnan energiatehokkuutta, solmimalla päästöttömän energian ostosopimuksia, neuvottelemalla energia päästöttömäksi myös vuokrakiinteistöissä sekä vaihtamalla omat ajoneuvot hiilineutraalilla sähköllä tai biokaasulla kulkeviksi. Hankintaketjujen epäsuorien päästöjen vähentämistavoitteeseen voidaan päästä laatimalla vastuullisen hankinnan kriteerit, sitoutumalla vähähiilisempiin hankintoihin ja toimintatapojen kehittämiseen kumppanien kanssa sekä rajoittamalla lentomatkustusta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen myös epäsuorien päästöjen osalta edellyttää jäljelle jäävien päästöjen kompensointia, mikä korostaa tarvetta tällaisten palvelujen kehittymiseen Suomessa. Muistathan, että liiton kautta voit hankkia käyttöösi ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskurin edulliseen jäsenhintaan.