MediaTyö2030

 

Media-alalle kaivataan osaamista erityisesti digitaitoihin, monikanavaisuuteen ja kaupallistamiseen, selviää joulukuussa päättyneen MediaTyö2030-hankkeen tuloksista. Hankkeessa selvitettiin media-alan osaamistarpeita kyselyiden, työpajan ja haastattelujen kautta sekä luotiin pohjaa media-alan yhteiselle oppimisalustalle.

 

Lue lisää

Lataa tiivistelmä tuloksista