Painotoimiala tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Graafinen Teollisuus on yhdessä Medialiiton ja sen muiden jäsenjärjestöjen (Aikakausmedia, RadioMedia, Suomen Kustannusyhdistys ja Uutismedian liitto) kanssa asettanut tavoitteeksi alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitellaan epäsuorien päästöjen vähentämistä yritysten lisätoimilla ainakin 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä vähennystavoite on määritetty suhteessa perusuraan, joka perustuu Suomen kansalliseen tavoitteeseen.

Gaia Consultingin liitoille laatiman tiekartan mukaisilla toimilla media- ja painoalan kokonaispäästöt puolittuisivat vuoden 2019 tasoon verrattuna (–48 %) vuoteen 2030 mennessä.

Yritysten suorassa vaikutusvallassa olevia hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää parantamalla oman toiminnan energiatehokkuutta, solmimalla päästöttömän energian ostosopimuksia, neuvottelemalla energia päästöttömäksi myös vuokrakiinteistöissä sekä vaihtamalla omat ajoneuvot hiilineutraalilla sähköllä tai biokaasulla kulkeviksi. Hankintaketjujen epäsuorien päästöjen vähentämistavoitteeseen voidaan päästä laatimalla vastuullisen hankinnan kriteerit, sitoutumalla vähähiilisempiin hankintoihin ja toimintatapojen kehittämiseen kumppanien kanssa sekä rajoittamalla lentomatkustusta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen myös epäsuorien päästöjen osalta edellyttää jäljelle jäävien päästöjen kompensointia, mikä korostaa tarvetta tällaisten palvelujen kehittymiseen Suomessa. Muistathan, että liiton kautta voit hankkia käyttöösi ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskurin edulliseen jäsenhintaan.

Työllistämme Suomea -merkit liiton jäsenten käyttöön

Graafinen Teollisuus ry on julkaissut suomalaista painotuotetta tukevat Työllistämme Suomea -merkit, jotka ovat kaikkien liiton jäsenten vapaassa käytössä omassa markkinoinnissa ja kaikissa Suomessa painetuissa painotuotteissa. Merkin nähdessään painotuotteen loppukäyttäjä voi vakuuttua siitä, että painotuote on Suomessa painettu, painoyritys työllistää suomalaisia ja yritys maksaa veronsa Suomeen.

Työllistämme Suomea -merkit ovat paitsi mahdollisuus tuoda painotuotteen kotimaisuutta näkyväksi, myös kiittää kotimaisia painotuotteita tilaavia asiakkaita osallistumisesta koko yhteiskunnan elinvoimaisuuden tukemiseen, mikä on korona-ajan jälkeen erityisen tärkeää. Uskomme, että myös painojen asiakkaat ovat kiinnostuneita tekemään vastuullisen valintansa näkyväksi haluamalla Työllistämme Suomea -merkin painotuotteensa liepeeseen.

Merkkejä on kaksi erilaista ja ne molemmat julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

Lue lisää jäsenpalvelusta! Sieltä pääset myös lataamaan merkkipaketin käyttöösi. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia jäsenpalveluun, saat ne rekisteröitymällä käyttäjäksi.

Nyt porukalla merkit näkymään!